Cây cối đóng vai trò quan trọng đối với môi trường, đồng thời cũng là một yếu tố quan trọng trong phong thủy.